KADRA

Adam Staszkiewicz – właściciel

Magdalena Starościak – kierownik

Marta Głombowicz – wychowawca

Zuzanna Gazda – wychowawca

Iza Bałtrukiewicz – instruktor

Paulina Bałtrukiewicz – instruktor

Arkadiusz Brzozowski – instruktor

Paweł Kulik – instruktor

Szymon Słoma – instruktor

Mateusz Wójtowicz

Łukasz Domagalski – instruktor

Szymon Głowacki – instruktor

Adam Smolik – instruktor

Oktawiusz Jarząbek – instruktor

Andrzej Kaczyński – instruktor

Tytus Daniluk – instruktor

Konrad Pochłódka – instruktor

Mateusz Tenderowicz – instruktor

Martyna Mazurek – instruktor