Pierwsza część programu o szkoleniu windsurfingowym w szkole Boards zrealizowanym przez Twoją Telewizję Morską. Prezentacja sprzętu windsurfingowego.

Szkolenie windsurfingowe w szkole Boards. Film poświęcony pierwszym krokom na desce windsurfingowej na brzegu i w wodzie. Start na hals.

Szkolenie windsurfingowe w szkole Boards. Pływanie wypornościowe na desce windsurfingowej. Nauka zwrotu na wiatr i z wiatrem.

Szkolenie windsurfingowe w szkole Boards. Pływanie ślizgowe na desce windsurfingowej. Nauka pływania w uchwytach i w trapezie.

Szkolenie windsurfingowe w szkole Boards. Nauka zwrotów na wiatr i z wiatrem w ślizgu, startu z wody oraz skoków.