METODYKA

Metodyka nauczania w 6-dniowym cyklu szkolenia prowadzona w szkole BOARDS na trzech stopniach zaawansowania.

Przedstawiona poniżej metodyka nauczania windsurfingu jest ujęta w jednotygodniowy cykl szkolenia przy założeniu realizacji programu zajęć w optymalnych warunkach atmosferycznych.

Szkolenie praktyczne na poziomie początkowym
I dzień:
 • wstępne informacje o sprzęcie, jego budowie i przeznaczeniu,
 • oswojenie ze sprzętem na lądzie i wodzie,
 • stawianie pędnika i start na hals w półwietrze na lądzie i w wodzie,
 • zwrot na wiatr uproszczony
II dzień:
 • doskonalenie zwrotu na wiatr uproszczonego i halsowanie,
 • żeglowanie różnymi kursami, ostrzenie i odpadanie
III dzień:
 • zwrot z wiatrem uproszczony,
 • start z brzegu, stop-hals
IV dzień:
 • żeglowania z wykorzystaniem współzawodnictwa (course racing),
 • slalom sztagowy i doskonalenie startu z brzegu,
V dzień:
 • wycieczka windsurfingowa,
 • doskonalenie zwrotów i żeglowania różnymi kursami
VI dzień:
 • regaty windsurfingowe,
 • przygotowanie do pływania ślizgowego,
 • żeglowanie w trapezie

Szkolenie na poziomie podstawowym jest jednym z najważniejszych etapów, ponieważ źle realizowane, często bezpowrotnie zraża uczących się do windsurfingu. Prawidłowo przeprowadzone nauczanie powinno przygotować do pierwszych prób pływania w ślizgu i do drugiego etapu szkolenia windsurfingowego.

Szkolenie praktyczne na poziomie średnio zaawansowanym
I dzień:
 • start z brzegu na desce bezmieczowej,
 • żeglowanie różnymi kursami na krótkiej desce,
II dzień:
 • zwrot na wiatr właściwy,
 • żeglowanie w półślizgu i zatrzymywanie się,
III dzień:
 • żeglowanie trapezie na krótkiej desce,
 • zwrot z wiatrem właściwy,
IV dzień:
 • żeglowania z wykorzystaniem współzawodnictwa (course racing),
 • slalom sztagowy i rufowy,
V dzień:
 • nauka pływania w uchwytach,
 • nauka pływania w ślizgu różnymi kursami,
VI dzień:
 • regaty windsurfingowe,
 • freestyle,

Szkolenie na etapie średnio zaawansowanym wymaga większego wysiłku od kursantów, gdyż wiąże się często z żeglowaniem przy silniejszym wietrze na większych żaglach i mniej wypornych deskach. Dużo uwagi poświęcamy łagodnemu doprowadzeniu do pływania ślizgowego i jego doskonalenia.

Szkolenie praktyczne na poziomie zaawansowanym
I dzień:
 • żeglowanie w ślizgu różnymi kursami w uchwytach i trapezie,
 • doskonalenie zwrotów właściwych na krótkich deskach,
II dzień:
 • nauka startu z wody,
 • nauka zwrotu na wiatr i z wiatrem błyskawicznego,
III dzień:
 • zwrot błyskawiczny z wiatrem w ślizgu,
 • zwrot błyskawiczny na wiatr w ślizgu,
IV dzień:
 • doskonalenie pływania poprzez współzawodnictwo (course racing),
 • slalom sztagowy i rufowy,
V dzień:
 • wycieczka windsurfingowa,
 • nauka skoków, freestyle,
VI dzień:
 • regaty windsurfingowe,
 • freestyle,

Uzyskanie poziomu zaawansowanego jest podstawowym kryterium kwalifikacji na kursy instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością windsurfing organizowanych przez Szkołę Windsurfingu BOARDS i AWF Katowice.

Szkolenie teoretyczne na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym 6-dniowego szkolenia teoretycznego.
I dzień:
 • teoria, przepisy żeglowania i bezpieczeństwo
II dzień:
 • technika żeglowania wypornościowego i ślizgowego
III dzień:
 • klasy i konkurencje sportowe w windsurfingu
IV dzień:
 • podział, budowa sprzętu oraz taklowanie pędnika
V dzień:
 • przepisy i trasy regatowe
VI dzień:
 • omówienie wyników regat i rozdanie nagród

Część teoretyczna jest nieodzownym uzupełnieniem szkolenia windsurfingowego i powinna być realizowana na każdym etapie nauczania i doskonalenia. Realizując podobną tematykę, różnicujemy zakres i poziom przekazywanych informacji w zależności od etapu szkolenia.