TECHNIKA

pojecia

skrypt_kursy

roza-wiatrow_500

Ostrzenie – skręcanie deski do linii wiatru.
Odpadanie – skręcanie deski od linii wiatru.

Deska ustawiona w pozycji półwiatr. Stopy w równej odległości od stopy masztu. Ramiona i nogi lekko ugięte. Dłonie nachwytem trzymają bom po obu stronach masztu (Fot.4).

Foto 4
Foto 4

Ustaw żagiel po stronie zawietrznej deski i wejdź na deskę. Chwyć fał startowy i ustaw stopy w równej odległości od stopy masztu (Fot.1). Rozpocznij wyciąganie żagla z wody wykorzystując siłę mięśni nóg oraz własny ciężar ciała poprzez odchylenie się do tyłu, na stronę nawietrzną deski. Staraj się utrzymywać wyprostowane ręce i plecy (Fot.2). Po odklejeniu żagla od wody przyciągaj maszt do siebie na przemian przekładając dłonie po fale startowym. Pilnuj żeby maszt i żagiel były ustawione prostopadle do diametralnej deski (Fot.3). Po wyciągnięciu żagla przyjmij pozycję podstawową kładąc dłonie nachwytem na bomie po obu stronach masztu (Fot.4).
Stawiając pędnik od strony nawietrznej częściowo wyciągnij żagiel z wody i czekaj aż wiatr obróci żagiel z deską na stronę zawietrzną. Staraj się do cały czas utrzymać maszt i żagiel prostopadle do diametralnej deski. Następnie postępuj tak samo jak przy stawianiu pędnika od strony zawietrznej.

Foto 1
Foto 1

Foto 2
Foto 2

Foto 3
Foto 3

Foto 4
Foto 4

Stojąc w pozycji podstawowej (Fot.4) odstaw tylną stopę w stronę rufy deski (Fot.5), a następnie dostaw stopę przednią za maszt (Fot.6). Przełóż rękę przednią (masztową) na krzyż na nawietrzną stronę bomu (Fot.7,7a), przeciągnij maszt przed siebie do pionu, a ręką tylną (szotową) chwyć bom z tyłu i wybierz żagiel (Fot.8,8a).
Foto 4
Foto 4
Foto 5
Foto 5
Foto 6
Foto 6
Foto 7
Foto 7
Foto 7a
Foto 7a
Foto 8
Foto 8
Foto 8a
Foto 8a

W celu utrzymania kursu po linii prostej należy ciągle i delikatnie sterować pędnikiem, gdyż wciąż zmieniająca się siła i kierunek wiatru modyfikują ciąg żagla i kierunek poruszania się deski. Wzrok powinien być skierowany do przodu w kierunku płynięcia (Fot.16).
Foto 16
Foto 16

Odpadanie to skręcanie deski od linii wiatru. W tym celu należy pochylić żagiel do przodu deski w kursach ostrych skręcając od kursu bajdewind do półwiatru lub pochylić żagiel na stronę nawietrzną skręcając od kursu półwiatr do baksztagu i fordewindu (Fot.14).
Ostrzenie to skręcanie deski w kierunku linii wiatru. W tym celu należy przechylić żagiel na stronę zawietrzną deski skręcając od kursu fordewind i baksztag do półwiatru lub przechylić żagiel do tyłu deski skręcając od kursu półwiatr do bajdewindu i kąta martwego (Fot.15).
Należy pamiętać o odpowiednim wybraniu żagla w stosunku do kursu jakim żeglujemy. Można przesuwać dłonie po bomie co ułatwia manewrowanie pędnikiem.
Analogicznie postępujemy płynąc w drugim halsie.
Foto 14
Foto 14
Foto 15
Foto 15

Płynąc w półwietrze ostrzymy przechylając żagiel do tylu, jednocześnie przesuwając dłonie jak najbliżej masztu (Fot.9,9a). Dochodząc do kąta martwego przestawiamy przednią stopę przed maszt (Fot.10), a drugą dostawiamy do masztu, stojąc blisko po obu stronach masztu (Fot.11,11a). Pochylony do tyłu deski żagiel przeciągamy nad rufą obracając stopniowo stopy na drugą stronę deski (Fot.12,12a). Gdy deska z żaglem ustawi się w półwietrze drugiego halsu przyjmujemy pozycję podstawową przestawiając dłoń masztową na drugą stronę bomu (Fot.13,13a,13b). Wykonujemy start na hals. Wykonując zwrot na drugim halsie (w drugą stronę) postępujemy analogicznie.
Foto 9
Foto 9
Foto 9a
Foto 9a
Foto 10
Foto 10
Foto 10a
Foto 10a
Foto 11
Foto 11
Foto 11a
Foto 11a
Foto 12
Foto 12
Foto 12a
Foto 12a
Foto 13
Foto 13
Foto 13a
Foto 13a
Foto 13b
Foto 13b

Płynąc na zmianę bajdewindem prawego i lewego halsu oraz wykonując zwroty na wiatr będziemy nabierać wysokości w stosunku do wiatru.

Płynąc w półwietrze odpadamy pochylając żagiel do przodu i na stronę nawietrzną (Fot.17,17a). Po uzyskaniu kursu fordewind ustawiamy stopy przodem w kierunku dziobu (Fot.18). Luzujemy żagiel i chwytamy bom po obu stronach stronach masztu (Fot.19,19a). Żagiel ustawia się wzdłuż diametralnej deski. Następnie przeciągamy maszt na stronę zawietrzną i do tyłu w drugim halsie (Fot.20,20a), jednocześnie obracając stopy do ustawienia bokiem. Kontynuujemy ostrzenie pochylając pędnik do tyłu z jednoczesnym wybieraniem żagla (Fot.21). Pracujemy rękoma tak jak przy starcie na hals (na krzyż), dochodząc do kursu półwiatr (Fot.22,22a).
Foto 17
Foto 17
Foto 17a
Foto 17a
Foto 18
Foto 18
Foto 19
Foto 19
Foto 19b
Foto 19b
Foto 20
Foto 20
Foto 20a
Foto 20a
Foto 21
Foto 21
Foto 22
Foto 22
Foto 22a
Foto 22a

Chwytając maszt powyżej bomu ustawiamy go prostopadle do linii wiatru idąc do tyłu, w kierunku wiatru (Fot.23). Trzymając maszt ręką masztową wyciągamy pędnik z wody kierując maszt do góry i w kierunku wiatru (Fot.24), a następnie chwytamy bom ręką szotową (Fot.25). Przekładamy rękę masztową z masztu na bom, utrzymując deskę w półwietrze poprzez sterowanie żaglem (Fot.26). Wspierając się na bomie i wybierając żagiel wchodzimy na deskę rozpoczynając od stopy tylnej utrzymując ciągle kurs półwiatr (Fot.27,28).
Foto 23
Foto 23
Foto 24
Foto 24
Foto 25
Foto 25
Foto 26
Foto 26
Foto 27
Foto 27
Foto 28
Foto 28

Płynąc półwiatrem ostrzymy przesuwając pędnik do tyłu (Fot.29,29a). Przestawiamy przednią stopę przed maszt (Fot.30,30a), a po uzyskaniu linii wiatru przekładamy rękę szotową na krzyż na drugą stronę masztu (Fot.31,31a). Przeciągamy maszt za siebie w kierunku dziobu i na zawietrzną z jednoczesnym dostawieniem nogi tylnej do masztu i wybraniem żagla ręką szotową (Fot.32,32a,32b,33) oraz odstawieniem tylnej nogi w kierunku rufy deski (Fot.34,34a). Odpadamy do kursu półwiatr drugiego halsu (Fot.35), a następnie przestawiamy przednią nogę za maszt, przyciągając rękoma maszt do siebie i luzując żagiel odpowienio do kursu (Fot.36,36a,36b). Analogicznie postępujemy przy zwrocie w drugą stronę.
Foto 29
Foto 29
Foto 29a
Foto 29a
Foto 30
Foto 30
Foto 30a
Foto 30a
Foto 31
Foto 31
Foto 31a
Foto 31a
Foto 32
Foto 32
Foto 32a
Foto 32a
Foto 32b
Foto 32b
Foto 33
Foto 33
Foto 34
Foto 34
Foto 34a
Foto 34a
Foto 35
Foto 35
Foto 36
Foto 36
Foto 36a
Foto 36a
Foto 36b
Foto 36b

Płynąc w półwietrze odpadamy do kursu baksztag i fordewind z jednoczesnym przesunięciem tylnej stopy w kierunku rufy (Fot.37,37a,38). Po przekroczeniu linii wiatru w baksztagu drugiego halsu odstawiamy do tyłu przednią stopę a tylną dostawiamy do masztu wykonując półobrót (Fot.39). Ostrzymy na drugim halsie płynąc na tzw. fałszywym halsie (Fot.40). Po osiągnięciu kursu półwiatr drugiego halsu przerzucamy żagiel na drugą stronę przekładając rękę szotową na krzyż na drugą stronę masztu (Fot.41,41a), a następnie przekładamy rękę masztową chwytając bom z tyłu (Fot.42,42a). Wybieramy żagiel odpowiednio do kursu (Fot.43). Analogicznie postępujemy przy zwrocie w drugą stronę.
Foto 37
Foto 37
Foto 37a
Foto 37a
Foto 38
Foto 38
Foto 39
Foto 39
Foto 40
Foto 40
Foto 41
Foto 41
Foto 41a
Foto 41a
Foto 42
Foto 42
Foto 42a
Foto 42a
Foto 43
Foto 43

.

Zwrot ten jest zbliżony do zwrotu właściwego, jednak wykonujemy go znacznie szybciej. Po wyostrzeniu i osiągnieciu lini wiatru błyskawicznie przeskakujemy na drugą stronę deski z jednoczesnym przechwytem bomu z drugiej strony. Staramy się aby faza wyluzowanego żagla była jak najkrótsza.

Link do filmu na YouTube

Zwrot ten jest zbliżony do zwrotu właściwego, jednak staramy się go wykonać znacznie szybciej, wykonując skręt o znacznie mniejszym promieniu. Uzyskujemy to poprzez większe odstawienie tylnej nogi w tył, co powoduje większe zatopienie rufy i skręt deski. Żagiel przerzucamy na drugą stronę po przestawieniu stóp.