RODO – dla kursów

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne dlatego jako Szkoła Windsurfingu Boards zapewniam, że Twoje dane są bezpieczne i poniżej przesyłam kilka istotnych informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych.
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku art.13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Tobie przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Boards Adam Staszkiewicz z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kalinowej 56, NIP 631-111-10-29. Kontakt do administratora: Adam Staszkiewicz, tel. kom. +48 604 17 91 17, adres e-mail: adam@boards.pl

2. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas wypełnienia zgłoszenia na kurs windsurfingu osobiście, lub poprzez stronę internetową: www.boards.pl

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, obsługi reklamacji, wysyłek, płatności, rozwiązywania ewentualnych problemów związanych ze szkoleniem windsurfingowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) prowadzenia działań marketingowych w zakresie, na który wyraziłeś dobrowolną zgodę decydując się na przekazanie swoich danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes szkoły (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione:
a) firmom z branży IT zajmującym się obsługa systemów informatycznych, obsługą naszych serwerów, komputerów i poczty elektronicznej,
b) firmom zajmujących się naszą stroną internetową,
c) podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi z zakresu księgowości, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
d) FRESHMAIL z siedzibą w Krakowie, przy al. 29 Listopada 155 c, NIP 675-149-63-93 – prowadzenie e-mail marketingu związanego ze szkoleniami windsurfingowymi Boards.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
  2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umów – przez okres konieczny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz po jej zakończeniu w celach:
  •  dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem usługi
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
  • w celach statystycznych, archiwizacyjnych i marketingowych

 

6. W każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ewentualne wycofanie zgody prosimy o przesyłanie w formie pisemnej na adres: Boards Adam Staszkiewicz, ul. Kalinowa 56, 44-100 Gliwice lub w formie elektronicznej na adres: adam@boards.pl
W każdej chwili masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27-go kwietnia 2016.

7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pozdrawiam
Adam Staszkiewicz