DANE KURSANTA:

Imię *
Nazwisko *
Wiek * (9 - 99 lat)
E-mail *
Numer telefonu *

INFORMACJE O KURSIE:

Termin rozpoczęcia *

Na jak długo? *

Preferuje turę zajęć (ostateczna decyzja należy do organizatora):

Umiejętności windsurfingowe *

Uwagi, pytania, wskazówkiSprawdź czy powyższe dane zostały poprawnie wprowadzone. Przede wszystkim adres e-mail oraz telefon

Wysłanie formularza jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Szkołę Windsurfingu BOARDS Adam Staszkiewicz, moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/87, poz. 883)


Organizator: Biuro Podróży BOARDS Adam Staszkiewicz
44-100 Gliwice, ul. Kalinowa 56.
Wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 925

NIP 631-111-10-29; REGON 277904497


(*) Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych ( tzw. "RODO" ): (otwórz regulamin w nowym oknie)

(*) Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku (kursanta) podczas pobytu na kursie windsurfingowym w szkole Boards. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej boards.pl i portalach społecznościowych w celach marketingowych.