DANE KURSANTA:

  Imię *
  Nazwisko *
  Wiek * (8 - 99 lat)
  E-mail *
  Numer telefonu *

  INFORMACJE O KURSIE:

  Termin rozpoczęcia *

  Na jak długo? *

  Umiejętności windsurfingowe *

  Uwagi, pytania, wskazówki  Sprawdź czy powyższe dane zostały poprawnie wprowadzone. Przede wszystkim adres e-mail oraz telefon

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Szkołę Windsurfingu BOARDS Adam Staszkiewicz, moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/87, poz. 883)


  Organizator: Biuro Podróży BOARDS Adam Staszkiewicz
  44-100 Gliwice, ul. Kalinowa 56.
  Wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 925

  NIP 631-111-10-29; REGON 277904497


  (*) Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych ( tzw. "RODO" ): (otwórz regulamin w nowym oknie)

  (*) Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku (kursanta) podczas pobytu na kursie windsurfingowym w szkole Boards. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej boards.pl i portalach społecznościowych w celach marketingowych.