DANE KURSANTA:

  Imię *
  Nazwisko *
  Data urodzenia *
  Wiek (8 - 12 lat) *
  Miejsce urodzenia *
  PESEL *

  ADRES ZAMIESZKANIA:

  Kod pocztowy *
  Miejscowość *
  Ulica nr *

  DANE OPIEKUNA:

  Imię:
  Nazwisko:
  E-mail: *
  Numer telefonu: *
  Telefon zastępczy: rezerwowy, np. drugiego rodzica, domowy, itp.

  INFORMACJE O KOLONII:

  Termin rozpoczęcia *

  Na jak długo? *

  Zakwaterowanie *

  Uwagi, pytania, wskazówki

  Sprawdź czy powyższe dane zostały poprawnie wprowadzone. Przede wszystkim adres e-mail oraz telefon

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Szkołę Windsurfingu BOARDS Adam Staszkiewicz, moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/87, poz. 883)
  Organizator: Biuro Podróży BOARDS Adam Staszkiewicz 44-100 Gliwice, ul. Kalinowa 56.
  Wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 925
  NIP 631-111-10-29; REGON 277904497