DANE KURSANTA:

Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
Wiek (9 - 18 lat) *
Miejsce urodzenia *
PESEL *


ADRES ZAMIESZKANIA:

Kod pocztowy *
Miejscowość *
Ulica nr *

DANE OPIEKUNA:

Imię:
Nazwisko:
E-mail: *
Numer telefonu: *
Telefon zastępczy: rezerwowy, np. drugiego rodzica, domowy, itp.

INFORMACJE O OBOZIE:

Termin rozpoczęcia *

Na jak długo? *

Umiejętności windsurfingowe *

Zakwaterowanie *

Uwagi, pytania, wskazówki


Sprawdź czy powyższe dane zostały poprawnie wprowadzone. Przede wszystkim adres e-mail oraz telefon

Wysłanie formularza jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Szkołę Windsurfingu BOARDS Adam Staszkiewicz, moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/87, poz. 883)


Organizator: Biuro Podróży BOARDS Adam Staszkiewicz
44-100 Gliwice, ul. Kalinowa 56.
Wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 925

NIP 631-111-10-29; REGON 277904497


(*) Akceptuję regulamin po wcześniejszym zapoznaniu się z jego treścią: (otwórz regulamin w nowym oknie)

(*) Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Uczestnictwa w Obozie (otwórz w nowym oknie).

(*) Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych ( tzw. "RODO" ): (otwórz regulamin w nowym oknie)

(*) Jestem prawomocnym opiekunem kursanta i oświadczam, że jest zdrowy i nie ma przeciwskazań do uprawiania windsurfingu.

(*) Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka podczas pobytu na obozie windsurfingowym w szkole Boards. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej boards.pl i portalach społecznościowych w celach marketingowych.