DANE KURSANTA:

  Imię *
  Nazwisko *
  Data urodzenia *
  Wiek (8 - 18 lat) *
  Miejsce urodzenia *
  PESEL *


  ADRES ZAMIESZKANIA:

  Kod pocztowy *
  Miejscowość *
  Ulica nr *

  DANE OPIEKUNA:

  Imię:
  Nazwisko:
  E-mail: *
  Numer telefonu: *
  Telefon zastępczy: rezerwowy, np. drugiego rodzica, domowy, itp.

  INFORMACJE O OBOZIE:

  Termin rozpoczęcia *

  Na jak długo? *

  Umiejętności windsurfingowe *

  Zakwaterowanie *

  Uwagi, pytania, wskazówki


  Sprawdź czy powyższe dane zostały poprawnie wprowadzone. Przede wszystkim adres e-mail oraz telefon

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Szkołę Windsurfingu BOARDS Adam Staszkiewicz, moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/87, poz. 883)


  Organizator: Biuro Podróży BOARDS Adam Staszkiewicz
  44-100 Gliwice, ul. Kalinowa 56.
  Wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 925

  NIP 631-111-10-29; REGON 277904497


  (*) Akceptuję regulamin po wcześniejszym zapoznaniu się z jego treścią: (otwórz regulamin w nowym oknie)

  (*) Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Uczestnictwa w Obozie (otwórz w nowym oknie).

  (*) Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych ( tzw. "RODO" ): (otwórz regulamin w nowym oknie)

  (*) Jestem prawomocnym opiekunem kursanta i oświadczam, że jest zdrowy i nie ma przeciwskazań do uprawiania windsurfingu.

  (*) Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka podczas pobytu na obozie windsurfingowym w szkole Boards. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej boards.pl i portalach społecznościowych w celach marketingowych.